O nama

Poštovani korisnici naših usluga,

U okviru kratke prezentacije, želimo da Vam predstavimo »Jadran Line« Cetinje.

Osnovna djelatnost naše kompanije je prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju, osnovana 2010. godine, sa sjedištem na Cetinju, adresa Humci br.48, 81250 Cetinje, Crna Gora.

Poslovanje firme je zasnovano na prethodno velikom iskustvu u ovoj vrsti djelatnosti, zato sa sigurnošću možemo da kažemo da pružamo kvalitetnu uslugu. Ostvarili smo poziciju značajnog i društveno odgovornog partnera, što dokazuje i saradnja sa velikim brojem turističkih agencija van zemlje preko kojih smo dobili veliki broj angažmana na obostrano zadovoljstvo. Takođe saradnja sa udruženjem penzionera Crne Gore, javnim ustanovama školama i vrtićima i drugim društvenim organizacijama samo je još jedan od pokazatelja  našeg uspješnog poslovanja.

Ozbiljnost u poslovanju ogleda se i u održavanju voznog parka. Posebnu pažnju poklanjamo njihovom očuvanju i održavanju jer nam je bezbjednost, sigurnost i udobnost putovanja naših putnika na prvom mjestu. U skladu sa novim tehnologijama cjelokupna autobuska flota je visoke turističke klase, koji u okviru svoje prateće opreme nude: bežični internet, visoko kvalitetnu audio i video opremu, tv, toalet …

Takođe sa posebnom pažnjom vršimo izbor članova našeg tima stavljajući akcenat na njihovu profesionalnost i iskustvo.

Dobra i jasna komunikacija je neophodna za napredak u saradnji, poslovanju i efikasnom izvršavanju obaveza. Zato se nadamo da smo Vam ovim putem pokazali da smo ozbiljna i profesionalna firma sa kojom možete da ostvarite sigurnu poslovnu saradnju!