NAPOMENA ZA DRŽAVLJANE SRBIJE

July 03 2017

Na snazi je režim po kojem državljani Srbije mogu da prelaze crnogorsku granicu samo sa važećom ličnom kartom. Za djecu koja putuju samo sa jednim ili bez oba roditelja – moraju imati odgovarajući dokument sa fotografijom (lična karta ili pasoš) i pismenu saglasnost roditelja.

Write a Reply or Comment