Na snazi je režim po kojem državljani Srbije mogu da prelaze crnogorsku granicu samo sa važećom ličnom kartom. Za djecu koja putuju samo sa jednim ili bez oba roditelja – moraju imati odgovarajući dokument sa fotografijom (lična karta ili pasoš) i pismenu saglasnost roditelja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.